Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BİRİMLER

  PERSONEL KALEMİ
  Personel biriminde Kurumumuzda çalışan personele ait bilgi dosyaları bulunmaktadır. Bu dosyalar çalışanların Kurumda göreve başladıkları tarihten, emeklilik, tayin vb. nedenlerle görevinden ayrıldığı tarihe kadar personel bürosunda muhafaza edilmektedir. Personelin sicil, disiplin, maaş, terfi vb. tüm özlük işlemlerinin takibi, ayrıca izin, rapor, seminer, eğitim gibi nedenlerle görevinden ayrılma ve akabinde görevine başlama işlemleri ve görevliler hakkındaki diğer tüm yazışmalar personel bürosunca yapılmaktadır.Personelin izin bilgilerinin,disiplin işlemlerinin ve diğer özlük haklarının takip edildiği birimimizdir..

  İNFAZ KORUMA BAŞMEMURLUĞU
  Sorumlu İnfaz Koruma Başmemuru kurumun güvenlik ve gözetiminden, vardiyalar arası koordinasyondan, infaz koruma memurlarının nöbet cetvellerinin hazırlanmasından, sayımların yapılmasından sorumludur. Ayrıca disiplin kurulu üyeliği de bulunur. Bu birim tutuklu ve hükümlülere ait dilekçelerin kabulu, tanzimi ve ilgili birimlere iletilmesi görevini de yerine getirir.

  İNFAZ KALEMİ
  Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz biriminde hükümlülerin mahkum kabul işlemleri,hastane sevki,diğer kurumlara nakilleri, doysa kayıtları, dilekçe gönderme yazışmaları, tahliye işlemleri ve yasa gereği değişiklikleri uygulama işlemlerinin hazırlığı, onaya sunulması, takibinin yapılması ve diğer tüm mahkeme işlemlerinin takip edildiği birimimizdir..

  AMBAR BİRİMİ (GENEL BÜTÇE)
  Kurumda barındırılmakta olan hükümlü-tutuklular ve personelin tüm iaşe işlemleri ambar servisimiz tarafından planlanmakta, ayrıca ihtiyaç duyulan malzeme ve ürünlerin alımı yine bu birimimiz tarafından karşılanmaktadır..

  SAĞLIK BİRİMİ (REVİR)
  Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayenesi yapılmaktadır.Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin, sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan Muayene ve kabul heyetince kontrol edilir. Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak kadrolu diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir..

  MUHASEBE (SAYMANLIK) BİRİMİ
  İşyurtları ve kantin hesaplarının tutulup, incelendiği birimimizdir..

  MUTEMETLİK BİRİMİ
  Personelimizin maaş hesaplamalarının yapılması ve banka hesaplarına yatırılması, Sözleşmeli personelin ve kadrolu personelin SGK işlemlerinin takibini yapan, personelin hak etmiş olduğu diğer ödemeleri gerçekleştiren ve H/T sevk işlemlerinde ihtiyaç duyulan para ve yolluk durumlarını organize eden birimimizdir..

  PSİKO - SOSYAL SERVİS
  Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikologlardan oluşan psiko-sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan ve sosyal faaliyetleri organize eden servisimizdir..

  BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
  Ceza infaz kurumunda çalışan tüm network, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fax, fotokopi ve diğer elektronik sistem bakım onarımı ve tüm uyap kullanıcılarının domain, portal talep oluşturma, eposta , haberci, uygulama eğitimi, uygulama güncellemeleri , e-imza ilk müracaat, e-imza yenileme , yardım masası irtibat işlemleri gibi hizmetleri veren birimdir. Bu teknik birimde çalışan 1 teknisyenimiz vardır.

  POSTA VE MEKTUP BİRİMİ
  Hükümlü ve tutuklulara gelen ve onlar tarafından gönderilen mektup ve postaların dağıtım ve kontrolünün yapıldığı birimimizdir..

  ZİYARET KABUL
  Tutuklu ve Hükümlülerin ziyaretcilerinin işlemlerini yürüttüğü birimimizdir..

  VAİZ
  Bilindiği gibi cezaevinde bulunan mahkûmların rehabilite edilebilmesi, cezaevine girmelerine sebep olan bazı kötü alışkanlıklarının giderilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple cezaevlerinde görev yapan personelimiz koğuş sohbeti, konferans, Kur'ân eğitimi, kişisel danışmanlık, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, hafızlık eğitimleri, yarışmalar düzenleyerek mahkûmların ıslahına katkıda bulunmaktadırlar. Kurumumuzda bir adet Cezaevi Vaizi görev yapmaktadır..

  Adres

  Akpınar Mahallesi 483. Sokak 38/7 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

  Telefon

  0(222) 417 6141

  0(222) 417 6144

  E-Posta

  eskisehir.2nacikisaretadalet.gov.tr